Werken aan innovatie

MICD begeleidt een breed scala van innovatieprojecten rond mobiliteit. Zo werken we aan een duurzaam, toekomstbestendig en inclusief mobiliteitssysteem.