Over MICD

Snel en effectief innoveren in mobiliteit

Nieuwe vormen van mobiliteit roepen behalve enthousiasme ook altijd veel vragen op. Want hoe zorg je voor het succesvol implementeren van een innovatie? Hoe past dit in het geheel van bestaande opties voor vervoer en transport? Welke regelgeving is van belang? Wat zijn de succesfactoren en risico’s? Het uitbreiden en moderniseren van ons verkeerssysteem is zo complex dat beleidsmakers vaak niet weten waar te beginnen.

Mobility Innovation Centre Delft, MICD, wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden en zo de weg te effenen voor een vlotte implementatie – als tenminste blijkt dat de innovatie écht kans maakt. We bieden bedrijven, overheden en wetenschappers een omgeving en faciliteiten om innovaties te ontwikkelen, testen en evalueren – en om de mogelijkheden voor opschaling te verkennen. Om het nu gaat om langdurig onderzoek of vlot pilots opzetten, ons deel is om een betrouwbaar en compleet beeld te krijgen van de impact van innovaties op verkeers- en vervoerssystemen, stedelijke planning, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit.

Praktijkgericht innoveren

MICD versnelt innovaties in mobiliteit. Hiervoor bieden wij faciliteiten en ondersteuning. We zijn een living lab, inclusief state-of-art sensornetwerk. We initiëren en stimuleren samenwerking tussen partijen, en we beschikken over een krachtige datahub.

Living lab

Het MICD biedt onderzoekers en bedrijven toegang tot een unieke, flexibele en uitbreidbare set van state-of-the-art sensortechnologie, dataverwerking en -fusie, en real-time visualisatie. Met onze zelfontwikkelde infrastructuur kunnen wij nieuwe mobiliteitsdiensten en concepten ontwikkelen en uitgebreid testen. Ons living lab ligt op de TU Delft campus. Met zo’n 25.000 bezoekers per dag biedt dit een ideale testomgeving.

Samenwerking

Bij MICD stimuleren en faciliteren we samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven om samen vragen te beantwoorden en het innovatieproces te versnellen. Daarbij speelt keuzegedrag een belangrijke rol: de inwoners van steden en dorpen zullen de innovaties uiteindelijk gaan gebruiken. Zowel op onze eigen campus als in allerlei Europese steden hebben we ervaring met fieldtests met uiteenlopende groepen gebruikers.

Datahub

Onze eigen sensordata brengen samen met veel andere (semi-)open databronnen. Deze rijke datahub biedt mobiliteitsdata over voetgangers, fietsers, auto’s, openbaar vervoer, parkeren, ov-bezetting en brugopeningen, gecombineerd met contextdata zoals weergegevens en ruimtelijke kenmerken. Zo kan MICD relevante inzichten bieden voor het ontwikkelen, testen en evalueren van projecten op het gebied van mobiliteit.

Contact

Sascha Hoogendoorn-Lanser

Directeur Mobility Innovation Centre Delft

Sluit je aan!

Wil je samen met ons het mobiliteitssysteem innoveren? Neem dan contact met ons op. We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten en mogelijkheden!

Sluit je aan!