Wij innoveren samen

Sluit aan bij het MICD om samen met ons het mobiliteitssysteem te innoveren

Zou u als wetenschapper, overheidspartij of bedrijf willen aansluiten bij het MICD? Wilt u gebruikmaken van onze uitgebreide testfaciliteiten? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden om samen te werken aan onderzoek en innovatie? Neem dan contact met ons op. We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe kansen en mogelijkheden. Laten we samen optrekken om een duurzaam, inclusief en toekomstvast mobiliteitssysteem te creëren!