Innovaties in mobiliteit versnellen

We initiëren, versnellen en ondersteunen innovaties op het gebied van mobiliteit

Lees meer over ons

Hoe wij mobiliteit innoveren

Deelmobiliteit, Mobility as a Service, smart mobility hubs – er gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. De verwachtingen rond innovaties zijn qua tijdpad en meerwaarde vaak optimistisch. Maar de praktijk is meestal weerbarstig en praktische uitwerking van goede ideeën valt niet mee. Hoe vergroot je de kans op een succesvolle introductie? Het Mobility Innovation Centre Delft (MICD) biedt bedrijven, overheden en wetenschappers de optimale omgeving en de juiste faciliteiten om samen innovaties te ontwikkelen, testen en evalueren en mogelijkheden voor opschaling te verkennen. Zo versnellen wij innovaties in mobiliteit.

Recente projecten

Overzicht van alle MICD-projecten