Tool voor analyseren mobiliteit

Emeralds

In veel steden worden dagelijks enorm veel gegevens gemeten over het verkeer. Hoe meer data beschikbaar is, hoe moeilijker het wordt om hier bruikbare analyses van te maken. Binnen het Europese project Emeralds worden hier handige tools voor ontwikkeld.

Duur
2023 – 2026

Partners (TU Delft)
TU Delft-CITG, afdeling Transport & Planning

Partners (andere)
Zie onderaan.

Op veel plekken wordt gemeten hoeveel automobilisten er zijn en waar ze naartoe reizen, waar loopt het verkeer vast, hoe lopen de fietsstromen en op welke momenten wordt het openbaar vervoer efficiënt gebruikt. Daarnaast is er ook veel data beschikbaar over luchtkwaliteit en het weer.

Overheden hebben behoefte aan advies over het gebruik van al deze datastromen. Met de nieuwe toolset die binnen Emeralds wordt ontwikkeld kunnen gemeenten, provincies en andere wegbeheerders de gegevens analyseren en gebruiken. Denk hierbij aan het importeren van gegevens in verschillende systemen en met enkele kliks overzichten genereren in een interactief dashboard.

Snel en accuraat

Specifieke uitdagingen in deze ontwikkeling: het verwerken en inzichtelijk maken van de gegevens moet snel en accuraat gebeuren. Daarnaast moet het beheer eenvoudig zijn. In technologisch opzicht ligt de lat hoog: in de edge/fog/cloud-omgevingen moeten analyses en berekeningen razendsnel uitgevoerd worden. De inzet van AI (artificiële intelligentie) helpt om patronen te herkennen, risico’s in te schatten en voorspellingen te doen. Daarbij is de interpretatie van de combinatie van gegevens juist interessant: namelijk de gegevens over alle verkeersstromen in samenspel met het weer of de aanwezigheid van politie en bewakers bij een grote menigte. Aangezien continu leren een van de grootste uitdagingen is bij het gebruik van AI, is het vermogen van het platform om continu te leren van cruciaal belang. Daarnaast zijn dataveiligheid en privacyproof werken ook essentieel in dit project.

Den Haag en Rotterdam

De toolset wordt ontwikkeld en beproefd in een aantal pilots. In Nederland werken de gemeenten Rotterdam en Den Haag samen met MICD aan het ontwikkelen en testen van de tool. De pilot in Den Haag concentreert zich op crowdmanagement. Op warme dagen zijn de enorme mensenmassa’s in Scheveningen regelmatig een knelpunt. Het onderzoek richt zich op het beheersen van zowel de drukte als de risico’s. Denk hierbij aan evenementen zoals het WK Zeilen, concerten en het grote aantal strandbezoekers in de zomermaanden. Een tiendaagse druktevoorspelling helpt gemeente en politie bij het nauwkeuriger plannen van het benodigde personeel. Daarnaast helpt het systeem met een voorspelling die een uur vooruit inzicht biedt op verwachte drukte. Dit gebeurt op basis van gegevens over verkeersstromen, parkeergarages en informatie op social media.

In Rotterdam ligt de focus op het totale verkeersbeeld: auto’s, openbaar vervoer, fietsers, scooters, voetgangers, logistiek en hulpdiensten. Die kruisen elkaar voortdurend. Maatregelen die goed uitpakken voor de ene groep weggebruikers kunnen leiden tot vertraging bij de ander. Al deze verschillende data op een effectieve manier analyseren is zeer complex en rekenintensief. Het onderzoek richt zich hier op zeer snel inzichtelijk maken wat het effect is van een maatregel op het verkeer. Denk hierbij aan het aanpassen van groen licht voor de ene of de andere groep, afhankelijk van de drukte. Met betrouwbare voorspellingen kun je opstoppingen in de stad vóór zijn of sneller oplossen als ze toch optreden – bijvoorbeeld bij een ongeluk.

Digital twin

Het Emeralds-project wil met het ontwikkelen van de data-georiënteerde Mobility Analytics as a Service (MAaaS) toolset gegevens over stedelijke mobiliteit benutten en besluitvorming makkelijker maken. Dit kan onder andere met een digital twin (virtuele replica) van de steden, waar MICD al veel ervaring mee heeft opgedaan in andere projecten, waaronder Dit4Tram. De academische datamodellen die de TU Delft ontwikkelt, vormen een belangrijk element in het vertalen van data naar concrete inzichten.

Partners

MICD, TU Delft, Arane, Argaleo, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam,  Inlecom, Australian Institute of Technology, Trust-IT Services, Commpla, University of Piraeus, Atos, Université Libre de Bruxelles, PTV Group, Technical University of Crete, Grupa 93, Carto, Konnecta, Rigas Satiskme, City of York Council.