Zwermintelligentie voor verkeer

DIT4TraM

Ons verkeerssysteem wordt hoe langer hoe complexer, vooral in de stedelijke gebieden. Dat maakt het vrijwel ondoenlijk om het verkeer nog op de traditionele centrale wijze aan te sturen. Kan dat wellicht anders? Het doel van DIT4TraM is om zwermintelligentie toe te passen. MICD coördineert dit EU gefinancierde project en is verantwoordelijk voor de zes DIT4TraM-pilots.

Duur
Van september 2021 tot september 2024

Partners (TU Delft)
TU Delft CITG, afdeling Transport & Planning

Partners (overig)
Zie onderaan.

Het blijft een fascinerend schouwspel: duizenden tot tienduizenden spreeuwen die in de lucht prachtige, bewegende patronen vormen. Ze willen daarmee hun natuurlijke vijanden afschrikken, weten biologen. Het mooie is dat ze daar goed in slagen – en dat zonder enige regie of aansturing van bovenaf. Hoe? De zwerm creëert als één geheel harmonieuze patronen doordat alle vogels afzonderlijk enkele lokale regels volgen. Die regels zijn ook nog eens opvallend eenvoudig, van het type ‘hou voldoende afstand tot de buren, maar niet te veel’.

Ook verkeersdeelnemers hebben een collectief doel, namelijk een vlotte, veilige en zo duurzaam mogelijke doorstroming. Om het verkeer daarbij in goede banen te leiden, sturen wegbeheerders centraal bij met verkeers- en mobiliteitsmanagement. Maar ons verkeersysteem is in de loop der jaren dermate complex geworden, dat dat ‘van bovenaf’ regelen eigenlijk niet meer vol te houden is. Kunnen we in dit verband leren van de spreeuwen en niet langer centraal en top-down regelen, maar lokaal en bottom-up?

In het project DIT4TraM, Distributed Intelligence and Technology for Traffic and Mobility Management, onderzoeken en testen twintig kennisinstellingen, bedrijven en overheden voor het eerst of die aanpak met ‘zwermintelligentie’ mogelijk is voor verkeer en vervoer.

Toepassingen

Het doel van DIT4TraM is om regelconcepten en -algoritmes met zwermintelligentie te ontwikkelen voor een zo breed mogelijk toepassingsgebied. De betrokken partijen nemen verschillende modaliteiten mee en richten zich op heel uiteenlopende use cases, van lokaal verkeer regelen tot regionaal verkeers- en mobiliteitsmanagement. Ze kijken daarbij naar volledig decentrale oplossingen met honderd procent zelforganisatie. Maar ze nemen ook oplossingen met ‘gedistribueerde intelligentie’ mee: oplossingen die waar mogelijk lokaal zijn en waar nodig centraal. Die centrale intelligentie, zoals een verkeersmanagementsysteem in de verkeerscentrale, houdt de situatie dan op hoofdlijnen in de gaten en stuurt alleen bij als de lokale intelligentie tekortschiet.

Zes pilots

Om alle nieuwe kennis en inzichten in de praktijk te kunnen testen en doorontwikkelen, organiseert DIT4TraM zes pilots in vier EU-landen: in Frankrijk (Bordeaux), Griekenland (Glyfada en Athene), Nederland (Amsterdam en Utrecht) en Spanje (snelweg AP-7). MICD vervult hierbij een coördinerende rol. Met de pilots toetsen de partijen de te behalen winst voor doorstroming, veiligheid en leefbaarheid en worden de effecten op betrouwbaarheid en veerkracht onderzocht.

Partners

AMS, Bar Ilan University, EPFL, ETH Zurich, National Technical University Of Athens, Université Gustave Eiffel, Aimsun, Arane Adviseurs, DEIA, Gertrude, NeoGLS, OSeven, Siemens Mobility, Technolution, Amsterdam, Bordeaux Métropole, Glyfada, Polis, Utrecht

Brochure

Lees meer over het DIT4TraM-project op hun website of download hun brochure.