Over MICD

Snel en effectief innoveren in mobiliteit

Nieuwe vormen van mobiliteit roepen behalve veel enthousiasme ook altijd veel vragen op. Want een innovatie is één ding, maar het succesvol implementeren ervan iets heel anders. Hoe pak je dat aan? Welke regelgeving is van belang? Wat zijn de succes- en faalfactoren? Hoe verhoudt die nieuwe mobiliteit zich tot de bestaande modaliteiten? Enzovoort. De materie is dermate complex dat beleidsmakers vaak niet weten of ze de komende jaren nu wel of geen rekening moeten houden met die innovaties.

Mobility Innovation Centre Delft, MICD, is er juist op gericht al die vragen te beantwoorden en zo de weg te effenen voor een vlotte implementatie – als tenminste blijkt dat de innovatie écht kans maakt. We bieden bedrijven, overheden en wetenschappers een omgeving en faciliteiten waar ze gezamenlijk mobiliteitsinnovaties kunnen ontwikkelen, testen en evalueren en waar ze ook de kansen voor opschaling kunnen verkennen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om vlot pilots op te zetten om een betrouwbaar en compleet beeld te krijgen van de impact van die innovaties op verkeers- en vervoerssystemen, stedelijke planning, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit.

Praktijkgericht innoveren

MICD versnelt innovaties in het mobiliteitsdomein door de juiste faciliteiten en ondersteuning te bieden. We zijn een living lab, inclusief state-of-art sensornetwerk, we initiëren en stimuleren samenwerking tussen partijen, en we beschikken over een krachtige datahub.

Living lab

Het MICD biedt onderzoekers en bedrijven toegang tot een unieke, flexibele en uitbreidbare set van state-of-the-art sensortechnologie, dataverwerking en -fusie, en real-time visualisatie. Deze door ons ontwikkelde infrastructuur is ons living lab en stelt ons in staat om nieuwe mobiliteitsdiensten en concepten te ontwikkelen en uitgebreid te testen. De ligging van het living lab, op de TU Delft-campus binnen de gemeente Delft, maken het een ideale testomgeving.

Samenwerking

Bij MICD stimuleren en faciliteren we samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven om samen vragen te beantwoorden en het innovatieproces te versnellen. Natuurlijk vergeten we de gebruikers niet: zij zullen de innovaties uiteindelijk gaan gebruiken. Omdat we gevestigd zijn op de TU Delft Campus hebben we toegang tot grote en heel uiteenlopende groepen van gebruikers, wat ons bij uitstek geschikt maakt als testomgeving.

Datahub

Op ons dataplatform brengen we onze eigen sensordata en nog eens een groot aantal andere (semi-) open databronnen samen. Al met al beschikken we daarmee over een gevarieerde en rijke datahub, met mobiliteitsdata over voetgangers, fietsers, auto’s, openbaar vervoer, parkeren, ov-bezetting en brugopeningen en met contextdata als weersgegevens en ruimtelijke kenmerken. Dit maakt de MICD zeer geschikt voor het uitwerken, toetsen en evalueren van mobiliteitsgerelateerde projecten.

Contact

Sascha Hoogendoorn-Lanser

Directeur Mobility Innovation Centre Delft

Sluit je aan!

Wil je samen met ons het mobiliteitssysteem innoveren? Neem dan contact met ons op. We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten en mogelijkheden!

Sluit je aan!