Een van de interessantste en meest impactvolle ontwikkelingen binnen ict is het Internet of Things. Dit concept zal ook onze mobiliteit flink veranderen. Het snelle en robuuste 5G is voor vervoersoplossingen wel een vereiste. Het zal nog  enige tijd duren eer Nederland een landelijke 5G-dekking heeft, maar Do IoT Fieldlab en MICD werken alvast enkele veelbelovende pilots uit.

Duur
Van juni 2021 tot mei 2023

Partners (TU Delft)
Do IoT Fieldlab
TU Delft-CiTG, afdeling Transport & Planning

Partners (overig)
MRDH, gemeente Delft

IoT is zeker niet nieuw, maar dankzij 5G komt dit nu in een stroomversnelling . De hogere snelheid, de geringe latency (vertraging in data-overdracht), het aantal apparaten dat kan worden aangesloten en de betrouwbaarheid van het mobiele 5G-netwerk – het maakt eerder geschetste IoT-scenario’s van autonoom functionerende drones en zorg op afstand ineens heel reëel en schaalbaar.

IoT zal ook een grote rol spelen in mobiliteit. Denk dan aan bijvoorbeeld automatische voertuigen die real-time informatie met elkaar en hun omgeving uitwisselen, zodat ze precies weten waar andere verkeersdeelnemers zich bevinden, ook als die nog buiten het ‘gezichtsveld’ van het voertuig zijn. Hetzelfde geldt voor deelvoertuigen waarbij van elk voertuig altijd de exacte locatie en beschikbaarheid bekend is. Ook dot soort toepassingen zijn dankzij 5G een stap dichterbij of kunnen binnenkort realiteit worden.

Verkennen en ontwikkelen

Do IoT Fieldlab en MICD werken samen met partners aan verschillende use cases om de (technische) mogelijkheden van IoT te verkennen en verder te ontwikkelen. De pilotprojecten richten zich op maatschappelijke uitdagingen en hebben een kansrijk perspectief, met organisaties en bedrijven die de ontwikkeling ondersteunen en mee-investeren. Twee van deze use cases betreffen experimenten met:

  1. Intelligent fietspad
  2. Smart Mobility Hub

Deze worden in het kader van dit project als proof-of-concept ontwikkeld, gebouwd (in praktijk en/of als simulatie) en getest met stakeholders en eindgebruikers. De focus hierbij ligt op de exploitatie van de use cases (evaluatie, potentie voor opschalen, businessmodel, marketing).

Bij de pilotprojecten maken Do IoT Fieldlab en MICD gebruik van de unieke fysieke en digitale testinfrastructuur op de TU Delft Campus, zoals de Outdoor Mobility Digital Twin en de 5G-IoT-testsystemen.