Het intelligentste fietspad ter wereld ligt op de TU Delft Campus! MICD, TU Delft en Plastic Road testen er een innovatieve sensortechniek die deels is geïntegreerd is in het wegdek. Door de druk te meten van passanten, ‘weten’ ondergrondse sensoren hoeveel fietsers en voetgangers er voorbijkomen en in welke richting. Een hele reeks aan andere meetapparatuur boven- en ondergronds houdt ondertussen de kwaliteit van het wegdek, de temperatuur en de hoeveelheid neerslag in de gaten.

Duur
Van november 2021 tot mei 2023

Partners (TU Delft)
Do IoT Fieldlab,
TU Delft CITG – afdeling Transport & Planning

Partners (other)
PlasticRoad, MRDH, gemeente Delft, Aigaleo, Asset.Insight, Bainisha, BG Engineering, Hyrde, Mobility Sensing, Vialis

MICD had al een krachtig bovengronds monitoringsysteem voor voetgangers- en fietsstromen. Door dit platform en de sensoren van het fietspad op elkaar aan te sluiten, ligt er nu infrastructuur die je met recht slim mag noemen: wegen die ‘begrijpen’ hoe ze gebruikt worden, wat voor verkeer er langs komt, en die ook kunnen communiceren met andere platforms, zoals verkeerslichten, openbare verlichting, dynamische bewegwijzering enzovoort. Met dit type wegen kunnen we onze steden slimmer en efficiënter ontwerpen, beheren en managen.

Bouw

Het intelligente fietspad op de TU Delft Campus is in december 2021 aangelegd. De totale lengte van het fietspad – dat wil zeggen: van het slimme gedeelte – is 25 meter. Voor het gezamenlijke onderzoek is de lengte van het fietspad echter niet zo belangrijk. Wat er echt toe doet is de state of the art functionaliteit, die gedetailleerde inzichten levert in het mobiliteitsgedrag van voetgangers en fietsers.

In een eerste pilotproject onderzoeken TU Delft en MICD hoe goed het meetsysteem in staat is verschillende modaliteiten te onderscheiden, zoals scooters, bromfietsen, e-bikes en bakfietsen.

Meer informatie

Download onze folder over het intelligente fietspad (pdf).
Lees meer over de privacyaspecten van het fietspad in ons privacy statement (Engelstalig).