Smart mobility hubs zijn hot. Ze worden gezien als een veelbelovend instrument om (stedelijke) gebieden bereikbaar en leefbaar te houden. Maar hoe ontwerp je een goede en toekomstvaste smart mobility hub? In het MICD-pilotproject Smart Mobility Hub zetten onderzoekers van TU Delft de nieuwste technologieën in om tot de ideale hub te komen die perfect aansluit op de mobiliteitsbehoefte in een gebied.

 

Duur
Van juni 2021 tot mei 2023

Partners (TU Delft)
Do IoT Fieldlab, TU Delft-CEG, department of Transport & Planning

Partners (overig)
MRDH, gemeente Delft, Argaleo, Studio RAP

Hubs zijn overstappunten waarbij je van modaliteit kunt wisselen, van auto naar trein bijvoorbeeld (P+R). In smart mobility hubs is er op die punten ook een ruim aanbod van ‘slimme mobiliteit’, zoals deelmobiliteit. De verwachting is dat smart mobility-oplossingen de hubs extra aantrekkelijk maken. Maar hoe haal je het beste uit het concept? Wat werkt en wat niet?

Die vragen beantwoorden is zo simpel nog niet. In een vooronderzoek zul je eerst moeten vaststellen wat de mobiliteitsbehoefte van de bewoners en/of bezoekers in een gebied is en met welke (deel-)mobiliteit die behoefte het best kan worden ingevuld. Op basis van die informatie kun je dan bepalen óf een hub zin heeft, welke (smart) mobiliteitsoplossingen die moet bieden en waar die hub idealiter moet komen. Is eenmaal vastgesteld dat er een hub moet komen, dan is er de uitdaging om de uiteenlopende belangen van stakeholders – reizigers, gemeente, ov-bedrijven, aanbieders van deeldiensten, vastgoedontwikkelaars, enzovoort – af te wegen en tot een goed en gedragen ontwerp te komen. Tot slot speelt het financiële aspect. De locatie, de inrichting en nieuwe mobiliteitsdiensten kosten veel gemeenschapsgeld, dus wat is de meest kostenefficiënte oplossing?

Pilotproject

Om te ontdekken hoe je zo’n analyse- en ontwerpproces het beste kan inrichten, zijn MRDH, gemeente Delft, het DoIoT Fieldlab en MICD het pilotproject Smart Mobility Hub gestart. Voor de binnenstad Delft en het gebied bij station Delft Campus wordt de analyse gedaan: het nauwkeurig in kaart brengen van de mobiliteitsbehoefte. Voor specifiek het stationsgebied zal ook het ontwerpproces van een smart mobility hub worden doorlopen.

Analyse

De partijen maken bij het vooronderzoek (analyse) gebruik van de nieuwste technologieën, waaronder de Delftse Outdoor Mobility Digital Twin van MICD. Met deze OMDt wordt de mobiliteitsbehoefte geanalyseerd en kan ook de locatie en het gewenste smart mobility-aanbod van de eventuele hub worden bepaald. De OMDt geeft namelijk een goed zicht op de huidige en geprognotiseerde bezoekersstromen in Delft – en ze kan ook de effecten van een hub op locatie X of Y bepalen.

Is duidelijk dat een hub meerwaarde biedt en waar die zou moeten komen, dan worden de wensen en eisen van de verschillende stakeholders geïnventariseerd.

Ontwerp

Met de informatie uit het vooronderzoek als input wordt dan een eerste ontwerp uitgewerkt. In het pilotproject zal dat voor het gebied bij station Delft Campus gebeuren. Aan alles wordt gedacht: de juiste mobiliteitsdiensten, aantrekkelijke aanvullende diensten (pakketservices, afhaalmaaltijden, elektrisch laden etc.), een slimme en overzichtelijke indeling van de ruimte, maar bijvoorbeeld ook moderne communicatietechnologie als Lora, Wifi en 5G.

Is er een ontwerp dat aan alle eisen lijkt te voldoen, dan volgt de fase van het testen. Er wordt een 3D-model gemaakt, waarna stakeholders  met virtual reality en augmented reality kunnen ‘ervaren’ hoe de nieuwe hub is. Is dit de hub zoals ze die voor ogen hadden, gegeven hun wensen en eisen? Hoe pakken eventuele concessies uit? Het doel is om met virtual en augmented reality in een aantal snelle slagen tot een optimale inrichting te komen.

De bouw van de hub maakt geen deel uit van het pilotproject. Wel is de partner die verantwoordelijk is voor het ontwerp, een partij die ervaring heeft met 3D-printing en het gebruiken van gerecyclede materialen. Zij kunnen vanuit dit specifieke, ‘groene’ bouwperspectief alle mogelijkheden en onmogelijkheden meenemen.

Einddoel pilot

Door het hele analyse- en ontwerpproces een keer écht te doorlopen, hopen de partijen tot een goed en gedragen ontwerpproces voor hubs te komen, inclusief slimme tools en methodieken. Alle MRDH-gemeenten zullen van die kennis en ervaring gebruik kunnen maken.