15 november 2022 – In januari 2023 gaat het nieuwe Horizon Europe-project Emeralds van start. Negentien gemeenten, universiteiten en bedrijven werken hierin samen aan een Mobility Analytics as a Service-toolset. TU Delft is een van de projectpartners, met de afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen en MICD als uitvoerende partijen.

Vooral in de stad komen elke dag weer vele terabytes aan mobiliteitsdata beschikbaar over auto, ov, fiets, luchtkwaliteit enzovoort. Dat is mooi, maar die data zijn pas bruikbaar als ze op de juiste wijze verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Het doel van het nieuwe Europese project Emeralds is om een toolset te creëren, Mobility Analytics as a Service (MAaaS), waarmee het werken met data een stuk eenvoudiger wordt.

Beheren, analyseren, visualiseren en meer
De toolset zal wegbeheerders en andere belanghebbende partijen in staat stellen om gegevens van grote omvang, hoge snelheid en grote variëteit te verzamelen en te beheren, online en offline te analyseren, te importeren in real time responsieve AI/ML-algoritmen en de resultaten te visualiseren in interactieve dashboards. Bij al deze diensten zal de strenge Europese wetgeving in acht worden genomen, op alle niveaus van de architectuur.

Het is de bedoeling dat de toolset wordt ontwikkeld en beproefd in een aantal pilots. Gemeente Utrecht en gemeente Den Haag zijn twee van de pilotsteden. Nederlandse partners in Emeralds zijn, naast MICD en TU Delft, Arane en Argaleo.