6 september 2021 – Een internationaal consortium van twintig kennisinstellingen, bedrijven en overheden onderzoekt in het nieuwe Europese project DIT4TraM de mogelijkheden van zwermintelligentie in verkeer en vervoer. MICD is gevraagd het project te coördineren.

Ons verkeerssysteem wordt hoe langer hoe complexer, vooral in de stedelijke gebieden. Dat maakt het vrijwel ondoenlijk om het verkeer nog op de traditionele centrale wijze aan te sturen. Daarom onderzoeken de partijen achter DIT4TraM of het mogelijk is het verkeer lokaal en bottom-up te sturen. Daarvoor zetten zij zwermintelligentie in, ook wel gedistribueerde intelligentie genoemd.

MICD is gevraagd het project te coördineren en om de in totaal zes pilots in vier EU-landen aan te sturen. Het gaat om heel verschillende toepassingen, zoals gedistribueerd regionaal verkeersmanagement en een real-time veiling voor het prioriteren van verkeer op kruispunten. Het project heeft een budget van 5 miljoen euro en loopt tot september 2021.

Lees meer: DIT4TraM