15 juli 2020De duizenden studenten, medewerkers en bezoekers genereren veel verkeersstromen op de TU Delft Campus. MICD en haar partners willen die stromen inzichtelijk maken met de nieuwe Outdoor Mobility Digital twin (OMDt).

Zo’n digital twin is een digitale weergave van de werkelijkheid, in dit geval de verkeersstromen met fietsers, voetgangers, scooters, auto’s en bussen. De twin zal gevoed worden met bestaande databronnen, maar er zullen ook nieuwe monitoringsystemen worden uitgerold en getest.

Hoe beter de dekking van deze data, hoe beter onze inzichten over het verkeer: wanneer is het rustig, wanneer juist druk, welke omstandigheden (zoals het weer) spelen een rol enzovoort. Het doel is om met goede analyses steeds betere voorspellingen te doen en de juiste voorzieningen te treffen om het verkeer vlot en veilig te organiseren. Uiteraard is er ook veel aandacht voor privacy en veilige dataverwerking.

Lees meer: Outdoor Mobility Digital Twin