MICD start samen met de TU Delft een onderzoek naar de vertaling van fietsdata naar bruikbare beleidsadviezen voor overheden. Op basis van grote hoeveelheden verzamelde data die de overheid heeft verzameld, beoordelen analysten de kwaliteit van de data, welke trends zij waarnemen en hoe deze inzichten de basis kunnen vormen voor de toekomstige inrichting van steden.

Duur
Januari tot maart 2023

Partners (TU Delft)
TU Delft-CITG, afdeling Transport & Planning

Partners (other)
Rijkswaterstaat, NDW, Tour de Force

Als fietsland heeft Nederland uitstekende fietspaden en hoogwaardige fietsenstallingen. De overheid wil het fietsgebruik de komende jaren verder stimuleren. Hiervoor zijn grote investeringen nodig. Om deze investeringen op een verantwoorde wijze te doen, neemt de behoefte aan een cijfermatige onderbouwing toe. Denk aan cijfers over het verwachte effect van het uitbreiden van de infrastructuur en waar deze infrastructuur dan uit moet bestaan.

De afgelopen jaren heeft de overheid met behulp van vrijwillige deelnemers via GPS-trackers veel fietsdata verzameld. Wetenschappers van de afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft gaan samen met MICD deze data analyseren. Aan de onderzoeksgroep de uitdaging om uit die grote hoeveelheden data elementen te destilleren, waarmee gemeenten en provincies het mobiliteitsbeleid kunnen toetsen, aanpassen en monitoren. Bij het inrichten van steden en dorpen, moeten overheden rekening houden met veel verschillende factoren. Vaak zijn er ook (ogenschijnlijk) tegenstrijdige belangen. In een beperkte ruimte is een goede bereikbaarheid belangrijk voor fietsers, voetgangers, auto’s en logistiek verkeer. Daarbij speelt uiteraard veiligheid een belangrijke rol. Maar duurzaamheid, leefbaarheid en recreatie tellen ook zwaar mee. Hoe zorg je er dus voor dat je met al deze aspecten rekening houdt èn tegelijkertijd het gebruik van de fiets stimuleert?

De specialistische kennis van de TU Delft en MICD is cruciaal voor het analyseren van de GPS-data en het leggen van de verbinding met de dagelijkse praktijk. Dit onderzoek vormt een eerste stap in een landelijke uniforme werkwijze op het gebied van GPS-data gedreven innovatie van fietsbeleid. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle inzichten en adviezen op voor het verzamelen van data in de toekomst.