Binnen het nieuwe Europese project Emeralds wordt een toolset ontwikkeld: Mobility Analytics as a Service (MAaaS), waarmee het werken met data eenvoudiger en overzichtelijker wordt. MICD werkt hierbij samen met de experts van de afdeling Transport en Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geoinformatie van de TU Delft.

Duur
2023 – 2026

Partners (TU Delft)
TU Delft-CITG, afdeling Transport & Planning

Partners (andere)
Arane, Argaleo.

In veel steden worden dagelijks enorm veel gegevens gemeten over het verkeer: hoeveel automobilisten zijn er en waar reizen ze naartoe, waar zijn de verkeersopstoppingen, hoe lopen de fietsstromen en wordt het openbaar vervoer efficiënt gebruikt. Daarnaast is er ook veel data beschikbaar over luchtkwaliteit en het weer. Hoe meer data er beschikbaar is, hoe ingewikkelder het wordt om hier bruikbare analyses van te maken.

Daarom hebben overheden behoefte aan advies over het gebruik van al deze datastromen. Met de nieuwe toolset kunnen gemeenten, provincies en andere wegbeheerders de gegevens analyseren en te gebruiken. Denk hierbij aan het importeren van gegevens in verschillende systemen en met enkele kliks verschillende beelden genereren in een interactief dashboard. Specifieke uitdagingen in deze ontwikkeling: het verwerken en inzichtelijk maken van de gegevens moet snel en accuraat gebeuren. Daarnaast moet het beheer eenvoudig zijn. In technologisch opzicht ligt de lat hoog: in de edge/fog/cloud-omgevingen moeten analyses en berekeningen razendsnel uitgevoerd worden. De inzet van AI (artificiële intelligentie) helpt om patronen te herkennen en voorspellingen te doen. Aangezien continu leren een van de grootste uitdagingen is bij het gebruik van AI, is het vermogen van het platform om continu te leren van cruciaal belang. Daarnaast zijn dataveiligheid en privacyproof werken ook essentieel in dit project.

Om een betrouwbare ondersteuning te bieden voor het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid en -beheer van wordt de tool ontworpen om verschillende wetenschappelijke en technische uitdagingen aan te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van welke gegevens en gegevensbronnen relevant zijn om risico’s in te schatten en te voorspellen. Ook het inschatten en voorspellen van drukte en het in kaart brengen van externe factoren die invloed hebben op verkeersstromen. Voorbeelden hiervan zijn het weer, kruisende menigten of de aanwezigheid van politie en bewakers.

De toolset wordt ontwikkeld en beproefd in een aantal pilots. In Nederland werken de gemeenten Rotterdam en Den Haag samen met MICD aan het ontwikkelen en testen van de tool. In totaal werken 20 Europese partners samen in dit project.