Veilig heropenen onderwijs

10 februari 2021 – De coronapandemie raakt het onderwijs hard: studeren op locatie is momenteel niet mogelijk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verschillende pilots gestart om te kijken hoe de scholen en universiteiten weer veilig kunnen worden opengesteld. MICD verzorgt een van die pilots. Het kiest daarbij voor een technologische insteek.

In de pilot Indoor Mobility Dashboard zet MICD technologie in om studenten en docenten te helpen veilig afstand te houden op de onderwijslocaties. Met onder meer bakens, polsbandjes en een app zal nauwkeurig in beeld worden gebracht hoe iedereen zich binnen verplaatst – en waar de eventuele knelpunten liggen.

Dit onderzoek moet waardevolle inzichten geven die niet alleen bruikbaar zijn tijdens de coronapandemie, maar ook bij toekomstige situaties waarbij afstand houden noodzakelijk is. MICD verwacht de pilot eind 2021 af te ronden.

Lees meer: Indoor Mobility Dashboard